12 maanden Garantie

Garantie periode

Bij Bayk krijg je 12 maanden garantie op materiaal- en constructiefouten van het frame Uiteraard bij normale behandeling, gebruik en onderhoud van de fiets. 

Garantie uitsluitingen

Onder deze garantie valt niet normale slijtage, onjuiste montage, onjuiste onderhoudsbeurten, gebruik van onderdelen of accessoires die niet oorspronkelijk zijn bedoeld, of geschikt zijn voor de fiets. De garantie komt volledig te vervallen zodra het frame, de vork of een onderdeel wordt gewijzigd. De garantie vervalt ook bij verhuur van de fiets door derden.

Garantie op onderdelen

Bij een defect aan de fiets vervangen wij kosteloos het defecte onderdeel of indien nodig het frame. 

Aansprakelijkheid

Bayk is niet aansprakelijk voor schade of defect door ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik of onachtzaamheid. Bayk is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade. De aansprakelijkheid van Bayk beperkt zich te allen tijden tot dat wat is omschreven in deze garantievoorwaarden.

Claims

Na het constateren van enig gebrek is de eigenaar verplicht het gebruik van de fiets onmiddellijk te staken en al het mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade. Deze garantie gaat in op de aankoopdatum, geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en kan niet worden overgedragen. Claims in het kader van deze garantie moeten worden ingediend viainfo@Bayk.nl. Let op: Iedere Bayk is uniek en beschikt over een hergebruikt stalen frame, de exacte vorm van jouw frame kan dus afwijken van de door Bayk gebruikte afbeeldingen.